Om allt och inget

Om allt och inget

Reflektioner om allt och ingenting

Som sagt här finns det reflektioner mellan himmel och jord. Allt från lantmjölk, till nedlagda vattenkraftverk och djur i tunnelbanan.

Om fanatiker

Knäppisar och idioterPosted by Tomas Helling Fri, February 26, 2016 20:37:54

Dagligen läser vi i tidningar, hör på radion eller ser på TV om olika typer av illdåd. Attentat eller attacker som krävt si och så många mänskliga liv. I vår del av världen handlar rapporteringen huvudsakligen om attentat som anses eller misstänks utförda av religiösa grunder. I synnerhet i muslimens namn. Det är medias valda preferens i västvärlden.

Men när USA, Ryssland och dess allierade, med högteknologiska vapen, bombar byar och andra säten med hjälp av drönare och andra moderna metoder, nämns aldrig kristna värderingar eller trosuppfattningar som bakomliggande grund, trots att presidenten ofta avslutar sitt tal med ”in god we trust”.

I Sverige har vi använt uttrycket ”Om gud vill”. Det finns tillochmed omskrivet i en text i Strindbergs roman Röda rummet. På en skylt i Berns salonger fanns informationen att ”Ångaren avgår den 28:e om gud vill”

I den muslimska världen används ofta ett liknande uttryck– ”Inshallah”, In šaʾ Allāh eller إن شاء الله. Ordagrant översätts detta med ”om gud vill”. En annan tolkning är att uttrycket betyder ”Om allt går som det ska”. Alldeles oavsett så har många i västvärlden antagit en anti-muslimsk association till uttrycket, trots att vi använder samma uttryck själva. – Vilken Gud, om det finns någon, har företräde?

Grunden till alla nuvarande och historiska oroshärdar och konflikter har sällan med religion att göra. Imperialism är oftast grunden till krig och andra konflikter. Holland, Frankrike och England har genom sina kolonialvälden varit de värsta imperialisterna.

Imperialism beskrivs som en önskan hos vissa stater att bilda imperier, dvs att lägga under sig områden med främmande folkslag och/eller nationer. Den definitionen härstammar från latinets ord för herravälde. Termen användes först på 1800-talet. I modern tid har ordet imperialism använts med en annan betydelse. Nu handlar det om makten över naturtillgångar, så som vatten eller olja. När Irak annekterade Kuwait och världssamfundet (läs USA) slog tillbaka så handlade det bara om makten över ekonomiska tillgångar. Olja.

Det som vi nu levande människor reagerar på i mediabevakningen är illdåd som inte har någon naturlig förklaring. Media vill givetvis få det till terrorism, och helst med muslimska förtecken.

Religiösa grunder kan givetvis ha en stor påverkan, men mig veterligen finns det ingen religion i hela världen som förespråkar våld.

Min teori är att illdåden utförs av radikaliserade fanatiker. Och det spelar ingen roll vilken trosinriktning eller etnicitet man har. Är man fanatiker så finns inga spärrar.

Enligt Psykologiguiden beskrivs fanatism som: en orubblig övertygelse om en viss politisk, ideologisk eller religiös uppfattnings riktighet och berättigandet i dess strävanden och gärningar. Tanken om berättigande till strävanden och gärningar är det som gör att fanatikern tror sig kunna göra vad som helst för sin sak. Värdegrunden har ingen betydelse. Det är den fanatiska läggningen som gör att illdåden sker.

Militanta veganer, terrorister, diktatorer, fascister, militanta hökar och andra illasinnade, hur ideologiskt korrekt bakgrunden än må vara, genomför sina handlingar på grund av fanatism.

Om vi kan förebygga och bota fanatism så hade vår planet varit ett trevligare ställe att bo på. Det kommer ta lång tid, som kräver utbildning och upplysning med sunda värderingar från låg ålder.

//Tomas  • Comments(0)//blogg.hellingforetagsutveckling.se/#post1