Om allt och inget

Om allt och inget

Reflektioner om allt och ingenting

Som sagt här finns det reflektioner mellan himmel och jord. Allt från lantmjölk, till nedlagda vattenkraftverk och djur i tunnelbanan.

Om fanatiker

Knäppisar och idioterPosted by Tomas Helling Fri, February 26, 2016 20:37:54

Dagligen läser vi i tidningar, hör på radion eller ser på TV om olika typer av illdåd. Attentat eller attacker som krävt si och så många mänskliga liv. I vår del av världen handlar rapporteringen huvudsakligen om attentat som anses eller misstänks utförda av religiösa grunder. I synnerhet i muslimens namn. Det är medias valda preferens i västvärlden.

Men när USA, Ryssland och dess allierade, med högteknologiska vapen, bombar byar och andra säten med hjälp av drönare och andra moderna metoder, nämns aldrig kristna värderingar eller trosuppfattningar som bakomliggande grund, trots att presidenten ofta avslutar sitt tal med ”in god we trust”.

I Sverige har vi använt uttrycket ”Om gud vill”. Det finns tillochmed omskrivet i en text i Strindbergs roman Röda rummet. På en skylt i Berns salonger fanns informationen att ”Ångaren avgår den 28:e om gud vill”

I den muslimska världen används ofta ett liknande uttryck– ”Inshallah”, In šaʾ Allāh eller إن شاء الله. Ordagrant översätts detta med ”om gud vill”. En annan tolkning är att uttrycket betyder ”Om allt går som det ska”. Alldeles oavsett så har många i västvärlden antagit en anti-muslimsk association till uttrycket, trots att vi använder samma uttryck själva. – Vilken Gud, om det finns någon, har företräde?

Grunden till alla nuvarande och historiska oroshärdar och konflikter har sällan med religion att göra. Imperialism är oftast grunden till krig och andra konflikter. Holland, Frankrike och England har genom sina kolonialvälden varit de värsta imperialisterna.

Imperialism beskrivs som en önskan hos vissa stater att bilda imperier, dvs att lägga under sig områden med främmande folkslag och/eller nationer. Den definitionen härstammar från latinets ord för herravälde. Termen användes först på 1800-talet. I modern tid har ordet imperialism använts med en annan betydelse. Nu handlar det om makten över naturtillgångar, så som vatten eller olja. När Irak annekterade Kuwait och världssamfundet (läs USA) slog tillbaka så handlade det bara om makten över ekonomiska tillgångar. Olja.

Det som vi nu levande människor reagerar på i mediabevakningen är illdåd som inte har någon naturlig förklaring. Media vill givetvis få det till terrorism, och helst med muslimska förtecken.

Religiösa grunder kan givetvis ha en stor påverkan, men mig veterligen finns det ingen religion i hela världen som förespråkar våld.

Min teori är att illdåden utförs av radikaliserade fanatiker. Och det spelar ingen roll vilken trosinriktning eller etnicitet man har. Är man fanatiker så finns inga spärrar.

Enligt Psykologiguiden beskrivs fanatism som: en orubblig övertygelse om en viss politisk, ideologisk eller religiös uppfattnings riktighet och berättigandet i dess strävanden och gärningar. Tanken om berättigande till strävanden och gärningar är det som gör att fanatikern tror sig kunna göra vad som helst för sin sak. Värdegrunden har ingen betydelse. Det är den fanatiska läggningen som gör att illdåden sker.

Militanta veganer, terrorister, diktatorer, fascister, militanta hökar och andra illasinnade, hur ideologiskt korrekt bakgrunden än må vara, genomför sina handlingar på grund av fanatism.

Om vi kan förebygga och bota fanatism så hade vår planet varit ett trevligare ställe att bo på. Det kommer ta lång tid, som kräver utbildning och upplysning med sunda värderingar från låg ålder.

//Tomas  • Comments(0)//blogg.hellingforetagsutveckling.se/#post1

Om knäppisar och idioter

Knäppisar och idioterPosted by Tomas Helling Fri, February 26, 2016 20:23:34

Emellanåt möter jag människor som jag betraktar som knäppa eller idioter. Oftast behåller jag den uppfattningen för mig själv. Ibland delar jag dock min uppfattning om en viss person med andra människor. Dessbättre inte så ofta. Orsaken till att jag ändå gör det beror förmodligen på att jag söker bekräftelse på att jag själv är normal och har sunda värderingar. Men vad innebär det? Vem har rätt att definiera vad som är normalt och sunda värderingar. Detta blogginlägg är inte en moralisk predikan. Det är ett inlägg om ordens betydelse och en reflektion över i vilka sammanhang vi använder dem. – Uttalat eller bara som en tanke i huvudet.

Låt mig starta med att bena i ordet knäpp. Utan att ha språkvetenskapliga belägg för det, tror jag att ordet är en slangmässig utveckling av ordet knepig. Synonymer till båda orden är bland annat märklig, underlig, konstifik, invecklad och överraskande. Det finns många fler synonymer, men ingen som indikerar att personen som bedöms som knäpp är galen, obegåvad eller har ”felaktiga” värderingar.

Om jag hade levt vid tiden då Albert Einstein presenterade sina modeller och hypoteser hade jag förmodligen satt etiketten ”knäpp” på honom. Han tänkte i dimensioner som min hjärna inte är programmerad att förstå intuitivt. Men hans teorier skulle visa sig vara riktiga. Åtminstone med dagens vetenskapliga metoder.

Jag har två favoritcitat av Albert Einstein, som är på sin plats att återge:

”Det krävs ett annat sätt att tänka för att lösa de problem som det tidigare sättet att tänka har skapat”

”Det är skillnad mellan intelligens och klokhet. Det krävs mängder av intelligens för att utveckla en atombomb. Men klokt är det inte.”

Ett av problemen med ”etiketteringen” av knäppa människor är att den utgår från motsatsorden normal eller vanlig. För dessa finns ingen definition. Tack och lov! Ändå använder vi ”normaldefinitionen” som utgångspunkt i sammanhang där vi önskar beskriva en kontrast. Men vad är normalt? Klädval, frisyr, tankemönster, värderingar och livsstil? Den frågan blir helt omöjlig att besvara utan att ta hänsyn till personens härkomst, religion, förutsättningar och traditioner. Då blir definitionen av normal satt i ett perspektiv. Men, perspektiv är oftast baserade på subjektivitet. Återigen, vi försöker skapa en betraktning som utgår från oss själva som standard för vad som är normalt.

Ett annat ord som emellanåt används, eller signalerar mitt omdöme om personer som jag möter eller läser nyheter om, är ordet idiot. – Individer som uttalar sig ”felaktigt” eller bär sig illa åt. Det är många i min omgivning som har hört mig säga idiot om vissa individer. Vi har valt att använda det epitetet på människor som har andra värderingar än oss själva och/eller begår handlingar som vi inte själva ens skulle överväga att göra. Av moraliska, etiska eller empatiska grunder. Hit hör massmördare, diktatorer, krigsförbrytare och sadister av allehanda slag. Rent ut sagt idioter.

Det är givetvis OK att använda tituleringen ”idiot” med den nutida förståelsen. Människor i din omgivning förstår ditt ställningstagande. Ordet har dock sitt ursprung i grekiskans idios, som betyder privat eller personlig. I vissa sammanhang används ordet synonymt med enstöring. Men den officiella översättningen från grekiska handlar om att referera till sig själv, ditt egna eller det som tillhör din världsbild. Återigen ett ord som tar utgångspunkt i dig själv och dina värderingar.

Med detta sagt är vi således alla både knäppa och idioter. Sett i betraktarens ögon och preferenser. Även jag.

I mitt nästa blogginlägg har jag tänkt skriva om fanatiker. Det är en mer akademisk beskrivning av, och förklaring till, de som vi kallar idioter och knäppskallar.

//Tomas  • Comments(0)//blogg.hellingforetagsutveckling.se/#post0